O Sokol Ostrava

Házená má v Ostravě dlouholetou tradici. Od 50. let byly v Ostravě dva chlapecké a mužské oddíly: Baník Ostrava a TJ Vítkovice. Baník Ostrava (později Fantimex, Cress a od 90. let SKH Ostrava) trénoval a hrával v areálu Čapkovy sokolovny, později v hale SPŠ hornické - nyní SPŠEI. Družstvo mužů hrálo většinou 1. ligu a i další družstva od minižáků až po starší dorost hrála vždy v nejvyšších soutěžích a dosahovala dobrých výsledků i na přeborech republiky. V roce 1988 bylo družstvo mladšího dorostu dokonce přeborníkem ČR. Další mužský a mládežnický oddíl házené v Ostravě byl TJ Vítkovice, později SOU Vítkovice a Sokol Vítkovice, který hrával a trénoval v areálu a v hale SOU Vítkovice. I tento oddíl měl družstva mužů a mládeže v nejvyšších celostátních soutěžích a dosáhl mnoha výborných výsledků v rámci celé republiky. V roce 2003 skončilo družstvo mladšího dorostu na přeborech ČR na výborném 3. místě. V červnu 2004 se oba oddíly sloučily a od té doby nosí sportovní klub název TJ Sokol Ostrava.

Náš oddíl je v současné době jediným chlapeckým a mužským oddílem házené ve městě Ostrava a je jedním z nejpočetnějších v České republice.V oddíle máme družstvo minižáků, družstvo mladších žáků a družstvo starších žáků, která hrají v oblastních soutěžích MSK. Dále máme družstva mladšího a staršího dorostu, která hrají 2. a 1. dorosteneckou ligu a družstvo mužů v 1. ligu v České republice. Naše družstva se zúčastňují mezinárodních turnajů v ČR i v zahraničí, kde dosahují velmi dobrých výsledků. Na těchto turnajích i v mistrovských soutěžích dobře reprezentují náš oddíl i město Ostravu. Náš oddíl se stará o výchovu mladých házenkářů, aby z nich byli dobří sportovci a slušní lidé a dobře reprezentovali oddíl a město Ostravu na sportovním poli. Pořádáme nábory nových házenkářů na školách a získáváme tak do našeho oddílu už ty nejmenší sportovce, o které se stará kolektiv trenérů na velmi dobré profesionální úrovni. Chceme, aby mužská házená byla ve městě Ostrava i nadále a dosahovala pořád dobré výsledky v republikových a mezinárodních soutěžích.

x